t: 32 219 30 77

biuro WB MURECO

ul. Grota Roweckiego 42

43-100 Tychy

Informacja dla akcjonariuszy

1. zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 22.03.2022r.